خدمات رسمی نو شامل موارد زیر می گردد


برخی مشتریان دائمی نوین رسالت ( نماینده کانن اصفهان ):

شرکت پالایشگاه نفت اصفهان

شرکت نامی نو

شرکت پرستیژلند ( سیتی سنتر )

مدیریت درمان تامین اجتماعی

بیمارستان میلاد